اخبار و اطلاعیه ها

آگهی استخدام بهورز بصورت قراردادی و پیمانی.

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در نظر دارد جهت تکمیل کادر بهورزی از متقاضیان واجد الشرایط طی برگزاری آزمون به تعداد 75 نفر جذب نمایید


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایرانشهرجهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت روستایی بر اساس مفاد ماده 1 تبصره 1 و 2دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورز مصوب هیت امناء وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد تعداد9 نفراز افراد واجد شرایط بصورت استخدام پیمانی ( مانده مصرف نشده از مجوز شماره های 7530مورخ 10/10/99و 6175 مورخ 20/8/99 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) و تعداد 66 نفر به صورت قرارداد کار معین ( تبصره 3 ) از افراد واجد شرایط از طریق آزمون کتبی و شفاهی (مصاحبه ) و گزینش برای شغل بهورزی به شرح جداول ذیل بکارگیری می نماید. توجه: اولویت ثبت نام پذیرش بهورز از متقاضیان با مدرک کاردانی یا کارشناسی از رشته های بهداشت عمومی، بهداشت محیط،پرستاری و مامایی به تفکیک جنسیت که شرایط آن در ماده 7(شرایط اختصاصی) این آگهی آمده است می باشد و در صورت عدم وجود متقاضی در رشته های فوق از متقاضیان با مدرک دیپلم مندرج در ماده7 (شرایط اختصاصی) ثبت نام خواهد شد.

جهت دریافت و دانلود دفترچه اینجا کلیک کنید.
ثبت نام در آزمون استخدامی اینجا کلیک کنید